Polityka prywatności


Polityka prywatności 01.10.2020

Zgodnie z Rozporządzeniem 679/2016/UE firma Horpol 1 Sp.z o.o. gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są jej powierzane. Zastosowane przez Horpol 1 Sp.z o.o. zabezpieczenia na stronie internetowej www.horpol.com zostały tak skonstruowane, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych. Administratorem decydującym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe danych osobowych jest Horpol 1 Sp.z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej przy ulicy Nowej 23, 05-500 Piaseczno, operator strony internetowej www.horpol.com
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
- w przypadku żądania sprostowania danych
- w przypadku żądania usunięcia danych
- w przypadku żądania ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych
- w przypadku żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Jak wygląda anonimowość odwiedzającego stronę?
Internauci odwiedzający nasz serwis pozostają anonimowi do momentu, w którym sami podejmą decyzję o ujawnieniu swoich danych. Może to nastąpić poprzez subskrypcję biuletynu informacyjnego czy wysłanie zapytania. Informacje o odwiedzających, znajdujące się w logach serwera (np. adres IP) mogą być wykorzystane do celów technicznych, gdy zajdzie taka konieczność. Nie są one udostępniane podmiotom trzecim ani wykorzystywane do działań niezgodnych z prawem RP.

Jak uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
W tym celu prosimy o kontakt pod adres privacy@horpol.com

Co z danymi internauty po rejestracji?
Dane otrzymane po zakończeniu procesu zapytania lub subskrypcji newslettera są przechowywane w logach serwera oraz w specjalnie utworzonej kopii dokumentu rejestrowego przesłanego do firmy Horpol 1 Sp.z o.o. Służą one do weryfikacji internauty, gdy ten zaloguje się do serwisu oraz do wysyłania informacji handlowych oraz promocyjnych.
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
- wysyłania korespondencji marketingowej (newsletter)
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom
- statystycznych i archiwizacyjnych
- bezterminowo, chyba, że sam je usuniesz lub wniesiesz żądanie ich usunięcia.

Prawidłowe relacje pomiędzy serwerem danych, a internautą w serwisie www.horpol.com zapewnia obsługa ciasteczek, tzw. cookies. Aby móc w pełni korzystać z możliwości serwisu, internauta powinien mieć włączoną obsługę cookies (domyślnie). Informacje podane w formularzu rejestracji newslettera czy zapytania mogą być przez nas wykorzystane także do kontaktów z internautami w celu rozwiązanie niektórych problemów technicznych. O nowej polityce dot plików cookies (od 22 marca 2013r) prosimy czytać w dalszej części polityki prywatności.
Firma Horpol 1 Sp.z o.o. zastrzega sobie możliwość wysyłania korespondencji, w tym handlowej, na podany podczas rejestracji adres e-mail. Dotyczy to adresu e-mail podanego podczas rejestracji nowego użytkownika do subskrypcji biuletynu informacyjnego.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

W przypadku kontaktu z nami wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc je przetworzyć i udzielić odpowiedzi:
- imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, lub w oczywisty sposób będą wskazywać, że są nieprawidłowe, niestety nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować w sprawie Twojego zapytania. Podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przekazujemy jedynie pracownikom, którzy wspomagają obsługę użytkowników, wspierają promocję ofert lub współpracują w ramach kampanii marketingowych czy organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Dane adresowe mogą być przekazywane osobom lub podmiotom realizującym żądanie wynikające z Twojego zapytania, np prośby o wysłanie katalogu pocztą. Są to: sekretariat, magazyn towarów, kurier czy podmiot dostarczający korespondencję np Poczta-Polska, InPost itp. Mogą zostać także przekazane w razie konieczności firmom zapewniającym obsługę IT, kancelarii prawnej, biegłemu rewidentowi i tłumaczom przysięgłym.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez www.horpol.com?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:
- umożliwienia korespondencji drogą elektroniczną
- zarządzania Twoim adresem e-mail w razie zmiany, oraz rozwiązywania problemów technicznych
- obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację
- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. formularz kontaktowy, telefon)

Przetwarzamy także Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu www.horpol.com, którym jest:
- monitorowanie Twojej aktywności obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych
- prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych ofert (newsletter)
- kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon
- zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom
- prowadzenie analiz statystycznych
- organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział
- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych

Gdy wyrazisz na to zgodę, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:
- zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych
- organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział

Dane osobowe

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
Horpol 1 Sp.z o.o. umożliwia samodzielne usunięcie posiadanych przez www.horpol.com danych osobowych internauty przy wykorzystaniu panela rejestracyjnego newslettera. Rejestracja w serwisie www.horpol.com jest dobrowolna. Jeżeli internauta uzna za konieczne dokonanie zmian w swoich danych lub podejmie dycyzję o usunięciu swoich danych, może tego dokonać zwracając się na piśmie z prośbą o dokonanie właściwych zmian do siedziby Horpol 1 Sp.z o.o., ul Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno. Dane z newslettera można usunąć samodzielnie przez wypisanie się z newslettera, natomiast dane z zapytań wymagają formy jak wyżej. Zmiana lub usunięcie danych nastąpi w terminie 14 dni od daty wpływu zgłoszenia.

Kasowanie kont użytkowników
Horpol 1 Sp.z o.o. zastrzega sobie możliwość skasowania konta użytkownika, jeśli:
- podany adres e-mail nie istnieje lub jest nieaktywny, w tym zablokowany administracyjnie (nie z winy Horpol 1 Sp.z o.o.)
- na podanym adresie e-mail lub w domenie komercyjnej użytkownika tego adresu istnieje blokada uniemożliwiająca dostarczanie korespondencji przez firmę Horpol 1 Sp.z o.o. pod wskazany adres.
- z innych powodów, niezgodnych z interesem spółki Horpol, bez podania przyczyny.

Statystyki na stronie
Serwis www.horpol.com może posiadać obsługę statystyk niedostępną dla internautów.
Na podstawie uzyskanych danych dotyczącej ruchu w serwisie, firma Horpol 1 Sp.z o.o. może sporządzać okresowe zestawienia, ale nie są będą ujawniane osobom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację internautów odwiedzających serwis.

Akceptacja plików cookies
Z dniem 22 marca 2013 r. weszła w życie zmiana w ustawie o Prawie Telekomunikacyjnym realizująca zalecenia wynikające z art. 5 Dyrektywy europejskiej ochrony prywatności 2002/58/WE.
Kontynuacja dalszego korzystania ze strony www.horpol.com wymaga Państwa zgody związanej z plikami cookies, które nasza strona poprzez Państwa przeglądarkę internetową umieszcza w Państwa komputerze. Jest to powszechna praktyka i dotyczy praktycznie każdej strony internetowej. Różnice polegają jednak na zawartości plików cookies, gdyż pliki te mogą zbierać różne dane.
Pliki ze strony internetowej Horpol 1 Sp.z o.o. zapisują numer IP oraz historię przeglądania strony w ramach sesji.
Czas życia pliku cookies kończy się w momencie wyjścia użytkownika ze strony www.horpol.com, po wyłączeniu przeglądarki i ponownym wejściu na stronę www.horpol.com tworzy się nowy plik cookies. O odpowiednie ustawienia prywatności użytkownik winien zadbać także w swojej przeglądarce z której odwiedza stronę.
Strona www.horpol.com korzysta także z systemu analizy odwiedzin Google Analytics, który to także może korzystać z plików Cookies w celach statystycznych.
Żaden z rodzajów plików cookies na stronie www.horpol.com nie zbiera innych informacji niż podano wyżej.

Wyrażenie zgody odbywa się poprzez zamknięcie banera, który pojawi się Państwu tylko raz, podczas pierwszego najbliższego wejścia na stronę, na dole ekranu.
Użytkownik może odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. W zależności od używanej przeglądarki, może być dostępna także możliwość określenia bardziej szczegółowych warunków przechowywania plików cookies, np. poprzez blokowanie wyłącznie plików cookies wykorzystywanych przez www.horpol.com, blokowanie jedynie określonych plików cookies lub usunięcie pojedynczych plików cookies, które są już przechowywane w urządzeniu użytkownika. Jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje określone pliki cookies, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami. Brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności danej strony www.horpol.com nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać.

Co to są pliki cookies?
Cookies to małe pliki tekstowe pochodzące ze stron internetowych, zapamiętywane przez przeglądarkę internetową użytkownika serwisu. Informacje zawarte w cookies wykorzystywane mogą być jedynie przez stronę internetową, z której zostały wysłane. Pliki cookies powodują, iż działanie danej strony jest łatwiejsze i szybsze, pozwalają dopasować treść i dostępne reklamy.

Sugestie i Uwagi
Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i uwagi dotyczące działania naszego serwisu. Jeśli takowe się pojawią, z przyjemnością zajmiemy w tych sprawach stanowisko. Wyrażamy nadzieję, że korzystanie z serwisu www.horpol.com pozwoli internautom lepiej zapoznać się z ofertą firmy Horpol 1 Sp.z o.o. oraz osiągnąć tym samym wymierne korzyści.

Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...