Kontakt z firmą Horpol

HORPOL S.A.
Stara Iwiczna, ul. Nowa 23
05-500 Piaseczno

tel./fax: +48 22 750 62 50

NIP: 526-00-28-127
REGON: 010346720
KRS: 0000346831, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 1.400.000,00 PLN, Kapitał wpłacony: 1.400.000,00 PLN
Drukuj stronę
Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...